Fragment / 2002 / Kelder op de Vliering / W139 / Amsterdam

Deze installatie was onderdeel van een groepsexpositie die zo was vorm gegeven dat je maar via één route de tentoonstelling kon doorlopen.
Het werk bestond uit twee smalle gangen, vlak naast elkaar. De bezoekers kwamen eerst door de rechtergang en zo'n tien minuten later door de linkergang. 

Een diaprojector in de rechterwand van de rechtergang projecteerde door een rooster in de muur tussen de twee gangen op de linkerwand van de linkergang. Als er iemand door de rechtergang liep werd de projectie even verstoord.